Profiel

Ontwerp

Ontwerpen van Isis Architectuur gaan voorbij aan de hype van de mode. Soms krijgen de verrassing en het onbekende een kans te gedijen in een ontwerp. Vaak blijken oude technieken opnieuw te passen in een ontwerp dat gebonden is aan de eigen tijd en context. De bewegingen van mensen, in de ruimste zin, vormen een inspiratiebron. In het materiaal en de detaillering van het ruimtelijke ontwerp krijgt het gebouw gestalte. Het ontwerp is een ontdekkingstocht naar een perfecte balans tussen context, het ruimtelijke programma, de esthetiek, materiaal en detail, logistiek en de beschikbare middelen. Omdat Isis Architectuur in de opdracht en het ontwerp de essentie opzoekt, begint elk ontwerpproces onbevangen. Het levert vaak boeiende ontwerpen en ontwerpprocessen op, hoewel het commercieel gezien soms spannend is. Meestal heeft een ontwerp tijd nodig om alle verkenningen, voorwaarden, uitgangspunten en analyses te verzamelen, te integreren en te versmelten. Schoonheid zit namelijk niet alleen aan de buitenkant, maar ontstaat uit de wijze waarop de verbindingen zijn gemaakt.

Teamorganisatie

Afhankelijk van de aard en omvang van het project maakt Isis Architectuur een teamcombinatie. De directe betrokkenheid en overzichtelijke organisatie van Isis Architectuur maakt het mogelijk de complexiteit van zowel kleinere als ook omvangrijke projecten op efficiƎnte wijze aan te pakken. Werkzaamheden worden kundig en binnen gevraagde tijdslimieten verricht. Het bureau blijft als centraal aanspreekpunt voor het project functioneren. Dat voorkomt onduidelijkheden en onnodig overleg met verschillende partijen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden als:
- Inventarisatie en haalbaarheidsstudie
- Investeringsbegroting
- Kostenramingen vanaf initiatieffase
- Engineering vanaf DO+ tot en met de uitvoering
- Het schrijven van bestekken
- Aanbestedingsbegeleiding
- Directievoering
- Bouwtoezicht en oplevering

Integrale aanpak

Bouwen doen wij niet alleen. Isis Architectuur stelt samenwerking met de deelnemers in het bouwproces centraal. De ervaring leert dat heldere communicatie met de inzet van kennis, kunde en betrokkenheid van alle partijen leidt tot het beste resultaat. Ten behoeve van een integrale aanpak van het ontwerp beschikt Isis Architectuur over een uitgebreid netwerk van externe adviseurs met specialistische expertise. Dit betreft bijvoorbeeld taken op het gebied van constructie, geotechniek, milieu-aspecten, bouwfysica, akoestiek, installatie en bouwhistorie. Dat stelt het bureau in staat, indien gewenst en in samenspraak met de opdrachtgever, het project van deskundig advies te voorzien.

Werkwijze

Een gestructureerde werkwijze biedt ruimte om de aandacht te richten op de zaak waar het om gaat: namelijk een goed ontwerp en gebouw maken. Isis Architectuur is niet officieel ISO gecertificeerd, maar bemoeit zich zeer bureauprocessen te standaardiseren en geordend te beheren. Isis Architectuur maakt daarbij gebruik van softwarepakketten.

Afspraken

Zowel opdrachtgevers als adviseurs onderling zijn gediend van heldere afspraken. Isis Architectuur hanteert standaardvoorwaarden als de DNR 2005 en Consumentenregeling 2006, en maakt gebruik van een gedetailleerde taakbeschrijving per opdracht.

Netwerk voor projectgebonden combinaties met Isis Architectuur

Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur
Climatic Design Consult
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Fotografie Anita Pantus
JVZ Raadgevend Ingenieursburo
Marcelis Wolak Landschapsarchitectuur
Wagemaker adviesbureau voor bouwconstructies
W.M.B. bouwadvies

Algemeen Architectuur

ACN Architectuur Centrum Nijmegen
Archinect
Archined
Architectenwerk
Dutch Architects
Nederlands Architectuur Instituut
Platform Gras
SAPLING Architecture Gateway
Women and Architecture