Adres / Address: B.F.S.A. van Bakel / AMi
Kromme Elleboog 84
NL - 6511 ZB Nijmegen
Bezoek / Visit: Uitsluitend op afspraak /
By appointment only
E-mail:
Architect: ir. Brigitte F.S.A. van Bakel
Register BA: 1.980115.004
Mobiel / Mobile phone: +31 (0)6 20 49 15 87
Kamer van Koophandel /
Chamber of Commerce:

09191446
BTW / VAT: NL 16.16.48.691.B01
Bankrekening / Account: Ten name van / Made payable to
AMi
IBAN: NL26 RABO 0137 8672 39
BIC: RABONL2U