Kasco

Ontwerpen gaat gepaard met onderzoek. Het exploreren en ontwikkelen van theorie en praktijk is een wezenlijk onderdeel van het beroep. Vaak komt dat aan bod bij prijsvragen, waarbij de alledaagsheid van de beroepspraktijk plaats maakt voor een ontdekkingstocht naar de kansen die het vak biedt.

Daarnaast ontstaan ideeën die bij prijsvragen niet aan bod komen, eenvoudigweg omdat de vraag nog niet is gesteld. Om ook deze ideeën te onderzoeken en uit te werken biedt het ontwerpend onderzoek een gelegenheid. Isis Architectuur startte daarom in 2004 een ontwerpend onderzoek onder de werktitel Kasco. U vindt op deze site een document met een voorlopig resultaat van het Kasco onderzoek met concrete plannen en referenties. Heeft u vragen of opmerkingen over het Kasco onderzoek neem dan contact op met Isis Architectuur.

In verband met de omvang neemt het openen van dit pdf document enige tijd in beslag.