De Wabo

De nieuwe omgevingsvergunning vraagt een strategische aanpak van het vergunningentraject bij de overheid.

Inventarisatie en coördinatie van de benodigde kennis en kunde om te komen tot een geïntegreerd ontwerp dat voldoet aan de wettelijke eisen staat bij Isis Architectuur standaard op de agenda. Het projectmatige samenwerken in teamverband en het digitaal produceren van documenten zijn voor Isis Architectuur normaal.

Goed te weten dat de overheid nu mogelijkheden gaat bieden onze digitaal geproduceerde documenten effectief in te zetten bij de indiening van de vergunningsaanvraag.

Een prettige wetenschap voor onze opdrachtgevers is ook dat de overheid de interne coˆrdinatie gaat aanpakken zodat het maken van een inventarisatie van de benodigde vergunningen geen surftochten door het gemeentelijke apparaat oplevert.

Kortom: Isis Architectuur is klaar voor de Wabo!

Daarnaast spreken wij van harte de wens uit dat alle partijen met elkaar blijven praten en dat doorschuifloketjes van de baan verdwijnen.