Schetsontwerp

Water: vanaf de paraplu af te voeren naar een onder de vorstgrens geplaatste opslagtank. Het grijswater wordt gebruikt voor spoeling van het toilet en, zoals in treinen, voor een handenwas (luxe uitvoering). Net boven het toilet leidt een bladvanger en filter het opgevangen blad af naar het toilet.
Stroom: Als de bovenzijde van de trechter belegd wordt met een PV folie biedt deze energie voor het dynamische aanlichten van de onderzijde van de paraplu (indirecte spreiding van het licht). Een sensor geeft het teken dat iemand gebruik maakt van het toilet.
Riool: Ondergronds is een septic tank geplaatst of is er een aansluiting op een bestaand riool.
Bezet: Als het toilet bezet is staat er een fiets tegen het bosje en wordt de onderzijde van de paraplu aangelicht.

Inpassing

De groene haag is vrijstaand óf

Inpassing

geïntegreerd in een windscherm langs de route.

Herkenbaar

Communicatie: De paraplu dient als terugkerend baken op de snelfietsroute.