Het programma vertaald in een ontwerp:
Slideshow

Het leek me van belang, met het oog op de opvatting dat meditatie geen afzonderlijke activiteit is, maar in alle activiteiten verweven kan zijn, om dit zowel programmatisch als in de routing door het gebouw tot uitdrukking te brengen.

Het gebouw biedt ruimte aan grote, zowel als kleine groepsbijeenkomsten. Het gebouw bevat grotere en kleinere ruimten, boven- en deels ondergronds, die soms ruimtelijk, soms visueel, soms akoestisch, in relatie staan. De binnen-buiten relatie komt op diverse wijzen in het gebouw tot uitdrukking. De sfeer is in de diverse groepsruimten verschillend en nodigt uit om te bekijken wat er zou kunnen plaatsvinden.

De hoofdrouting in het gebouw is een driedimensionale rondgang, die verscheidene gelegenheden biedt om af te wijken of om te keren. Ook is er de keuzemogelijkheid om via de binnenplaats van de ene naar de andere ruimte te gaan.

Er zijn slaapverblijven voor vijftig tot zestig mensen, een ondergronds badhuis met sauna's, ruimten voor therapeutische activiteiten, een keuken en eethuis, een wasserij. In de doorgang van de westelijke strook bevindt zich een aantal kleinere groepsruimten ten behoeve van organisatorische activiteiten, zoals vergaderingen, beheer en administratie.

De grote groepsruimte is omgeven door een basin met stromend water en wijst met de hoek in het dalletje van het weiland, waar ooit het smeltwater begon te stromen. Het beeld dat ik daarbij had was dat van de Japanse kunstenaar Noguchi die, in zijn werk van water en steen, het water onzichtbaar laat stromen. Eveneens is het een verwijzing naar het beeld van een kerk in Maastricht, waar een laagje water zorgt voor een enorme ruimtebeleving in hoogte en diepte.

De slaapruimten hebben een glasgevel naar het oost-zuidoosten, zodat met de opkomende zon ontwaakt kan worden. De baden in het ondergrondse badhuis liggen verdiept. Het water wordt gedragen door glasschijven, waardoor in de ruimte eronder visueel contact ontstaat met de zwevende lichamen in het water.

Detail: het vleugelspant

Het vleugelspant is ontstaan uit de volgende randvoorwaarden:

  1. Dakpakket licht en dun
  2. Messcherpe dakoverstek
  3. Geen kolommen tussen de dakvlakken
  4. Torsie en kromming van het dak opvangen
  5. Een systeem dat in afmetingen en dimensies steeds wordt aangepast
  6. Combinatie van hout en staal
  7. Materialen inzetten op hun karakteristieken
  8. Opbergruimte voor leidingen en verlichting in de spanten
  9. Geen koudebruggen