Previews
Slideshow


- Toekomst.
Het maken van verscheidene gebouwen met eigen entrees is verkozen boven het maken van een centralistisch plan. Het biedt de gebouwen een verre toekomst, immers zijn ze relatief eenvoudig aan te passen aan nieuwe vormen van gebruik, deelgebruik en beheer. Hoewel de lay-out en routing de nodige ruimtelijke samenhang dient te bieden voor de verschillende activiteiten in de brede school, ontstaan samenwerking en ontmoeting door mensen, niet door gebouwen.

Gebouwconcept
Slideshow

Een aangenaam binnenklimaat blijkt een belangrijke factor voor voldoende leerprestaties. Het gebouwconcept schept de voorwaarden voor een binnenklimaat met prettig licht, verse lucht en gezonde temperaturen.
- Tafelmodel.
Het tafelmodel bestaat uit een dubbele rij kolommen in de as van de gebouwen. De vloeren en daken kragen uit naar alle zijden en vormen tevens zonwering en regenscherm.
- Flexibiliteit.
De klaslokalen en binnenruimten zijn uit een licht materiaal opgetrokken en onafhankelijk op de tafel te plaatsen. Flexibilteit is hiermee gewaarborgd.
- Luchtstromen (airco).
Tussen plafond van de begane grond-ruimten en het vloerblad (of dak bij het kinderdagverblijf) van de eerste verdieping bevindt zich een open ruimte, waarin de lucht vrij kan circuleren. Horizontaal heeft de luchtstroom van de noord-noord-oost passaat vrij spel. Vloeropeningen en dakopeningen dragen bij aan koele verticale (schoorsteeneffect) en diagonale luchtstromen van de koelere interne zones naar de warmere dak en schermopeningen.
Aan de buitenzijden van het gebouw is een vrije zone van twee meter waarin de plastiek van het gebouw vorm krijgt en het gebouw vrij kan ademen. Een weefsel met open metselwerk screens en lamellen aan zuid, oost en westzijde. Aan de noordzijde open gevels met vrije uitzichten en beschaduwde daglichtopeningen.

Uitgangspunten Bouwen op Bonaire
Slideshow

- Lokale bouwtechniek en bouwpraktijk inzetten.
- Transportkosten van materialen minimaliseren.
Waar mogelijk lokaal te winnen grondstoffen. Architectonisch passend in de omgeving en het klimaat. Grondstoffen als zand voor het beton uit de bouwlokatie zelf: Uitgraven zwembad, cistern, septic tanks, etc. en mogelijk geaccidenteerde terreinaanleg. Parkeerplaatsen eventueel verdiept aanleggen. Koraalsteen, zand en kalk van het eiland. Kleuring betonsteen met afvalmaterialen rode keramische dakpannen en stenen.
- Tijd nemen.
- De gebruikers van het gebouw bij alle fasen van de planontwikkeling betrekken.
Voorbeelden: Een inventarisatie maken van de benodigde gebruiks- en bergruimte, evenals de behoefte aan akoestisch gesloten of geluidarme ruimten. Met docenten en kinderen op basis van een pallet een kleurenplan maken. Een adoptieplan maken voor de bomen in het speelbos.

Voorzieningen
- Septic tank.
Met biogasinstallatie bij het kinderdagverblijf en het gemeenschapsgebouw: te gebruiken voor de papkeuken, keuken en verwarmd water in de douches.
- Water.
Van het dak in de hoeken van het gebouw af te voeren via de (half open) gemetselde winkelhaakvormige kolommen naar cisterns: grijswater voor toiletspoeling en douche.
- Electriciteitsvoorziening.
Voor verlichting, pompinstallaties, toiletten en warm water. Ter overweging aan opdrachtgever: de daken te laten beleggen met pv-cellen, ten behoeve van dit energiegebruik.