fase 1: Aanleg boulevard langs water en grasland met bomenrijen en glazen afvalcontainers. Bouw verzamel- en distributiehal voor afval. Start twee productiehallen voor de verwerking van twee afvalsoorten tot nieuwe producten.

Diverse bedrijven produceren nieuwe goederen en grondstoffen uit het afval dat verzameld en gedistribueerd wordt bij de entree van het gebied.
fase 2: Uitbreiding van de verzamel- en distributiehal.Uitbreiding van het aantal bedrijven.
De modules voor de bedrijfsruimtes geven een indicatie van de benodigde ruimte. Het is mogelijk verschillende modules samen te voegen, mits het beeld van het opgetilde grasland aan de zuidzijde behouden blijft.
fase 3: Voltooiïng van de milieuboulevard. Aan de kop van de boulevard worden twee hallen in gebruik genomen voor tentoonstelling, congres en informatie over de nieuwe producten.
De kop van de boulevard toont zich als grasheuvel, in aansluiting op de met gras begroeide afvalberg richting Groningen.