Projectdata:
Titel: Via Ambiente
Project: Ideeënprijsvraag Milieuboulevard II, Groningen
Opdrachtgever: De prijsvraag is uitgeschreven door Platform Gras in opdracht van de gemeente Groningen.
Ontwerp: Isis Architectuur
Team: Brigitte van Bakel
Gilles van Eeden
Simon Lely
Thijs Toonen
M.m.v.: DAR Milieustraat Nijmegen
Foto's: Isis Architectuur
Harold Koopmans, Groningen
Jaar: 2003
Tentoonstelling: Platform Gras, Groningen, 2004