Flanerend langs de etalages van een boulevard zien we de overvloed aan koopwaar die bij onze levensstijl hoort. De Via Ambiente zet vermenigvuldiging en hergebruik in een nieuw licht.
Langs de entree naar Groningen ontstaat een stedelijke slinger van torens, afgewisseld met bomenrijen, ingebed in een parklandschap. De torens bestaan uit glazen containers met afval en zijn de etalages van de milieuboulevard. Ons afgedankte bezit ligt er trots tentoongesteld. Dit is het boegbeeld van het er achter gelegen gebied.
De ruimtelijke opzet van het gebied is gebaseerd op de langgerekte landschappelijke stroken, die mogelijkheden bieden voor zichtlijnen en ecologische corridors, met name naar het Hunzegebied.
In de loop van de tijd maakt dit parklandschap een metamorfose door. Het verandert in een landschappelijk bedrijventerrein.
Elk bedrijf presenteert zich naar programmatische behoeften en wensen aan de boulevardzijde. De materiaalkeuze en indeling van de voor- en zijgevels zijn per gebouw vrijelijk te bepalen.
De glazen containers hebben een hoogte van 15 meter en worden 's nachts verlicht.