Karakter

Oostvaardersplassen: Groots plassen- en ‘safari’-gebied

Verbinden

De Oostvaardersplassen in het Oostvaardersveld beleefbaar maken.

Maken

Grootse zichtlijnen naar het kerngebied. Barrières opheffen. Beplanting langs de spoorlijn weg.

Doorgangen

Ruimte voor migratie van grote grazers.

Ingreep

Water naar het Oostvaardersveld. Langs de Knardijk afgraven en in rest van het veld gradiënten creëren.

Lawaailoos

Doorgaand verkeer niet meer door het Oostvaardersveld. Gemotoriseerd verkeer afleiden.

Vervoer

Oorspronkelijk tracé Praamweg wordt opgenomen in route Solartrain.

Toegang

Het Natuuractiviteitencentrum komt op loopafstand van een nieuw NS station en aanmeerplaats voor pleziervaartuigen. Zo is het gebied toegankelijk voor mensen zonder auto.

Gebruik

Oostvaardersveld: Intensief; extensief; natuurcamping.

Hergebruik

Het voormalige bezoekerscentrum krijgt een functie bij het nieuwe NS station.

Plaats

Het centrum ontvouwt zich onderweg en onderwater tussen parkeerplaats, dijk en veld.