Model
Slideshow


Het water, in het spanningsveld tussen techniek en natuur, neemt bezit van het gebouw. Daar waar het niet hoort te zijn laat het zich kennen.
In het waterdak gespannen over de dijk heen, in de filtering van de daklichten, in de spiegeling op de plafonds en de wanden, in de rimpeling van de vloeren, en in de waterval die een plooi vindt in het gebouw.

Energie
Slideshow


Water en daglicht spelen een voor de hand liggende rol in de klimaatbeheersing en de energiehuishouding van het gebouw.


Het pad
Slideshow


Een pad dat het centrum met de natuur verbindt;
Een pad dat een verhaal vertelt, dat een lichtpad en een waterpad is;
Een pad dat eindigt op een vuurplaats, een plek van ontmoeting.