Projectdata:
Titel: Waterwand
Project: Prijsvraag Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersland.
Aanbesteding Ontwerpopdracht.
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Ontwerp, architectuur en landschap: Isis Architectuur in samenwerking met
Marcelis Wolak Landschapsarchitectuur
Team: Brigitte van Bakel
Jorg Kirchner
Corin Visser
Monique Wolak
Tijdschema: 1 april tot en met
17 juli 2009