Analyse

De Sint Antoniushof, een verzorgingshuis, is gelegen in een ruim opgezette laagbouw wijk in Waalwijk. Er zijn groenstroken en waterpartijen. De straten lijken op elkaar. Dat maakt oriëntatie niet eenvoudig.

Het plan

Aan de rotonde zijn twee slanke torens geplaatst. Vanuit de verte kondigen de torens de wijk aan. Geen kerktoren, maar een woontoren markeert de wijk. Rondom het bestaande verzorgingshuis is een buurt gemaakt die herkenbare verschillen vertoont tussen de buitenruimtes. Verscheidene woningtypes zijn gelegen aan de steenachtige patio's, een straat, een pleintje, een groene corridor of een meanderende waterpartij. Voor de tachtig woningen is een ondergrondse parkeergarage opgenomen.

De twee slingers met grondgebonden woningen omarmen het terrein van de Sint Antoniushof. Voor passanten en bezoekers zijn de slingers een uitnodiging om snelheid te minderen. Het verzorgingshuis dat gespaard blijft is ingebed in een toegankelijke en toch besloten woonomgeving.