Idee

Dit is een experimenteel project. De structuurschets beoogt ruimte te maken voor een bouwinitiatief dat de ontwikkeling van de individuele woning mogelijk maakt.

Het idee is om te starten met een minimaal bouwvolume, dat naar believen kan worden uitgebreid tot een bovengronds maximum van 500 tot 1000 kubieke meter.