Het plan

In de schets is gekozen voor een minimale ontsluitingsstructuur en een maximale uitgifte van de grond aan de toekomstige bewoners. Daaruit zijn een aantal langgerekte kavels ontstaan van gemiddeld 10 meter breedte en ruim 75 meter lengte, allen grenzend aan een waterpartij. In plaats van alles aan de straatzijde dicht te bouwen ontstaat er een grote mate van transparantie door de bouwvolumes dan eens voor en dan eens achter op het kavel te plaatsen. Door de spreiding van de bouwvolumes hebben alle kavels op het buurkavel een onbebouwde zone.

Het geheel blijft luchtig en groen tegenover de massieve bebouwingswand van het hof aan de noordzijde en het eveneens dichtbebouwde winkelcentrum aan de oostzijde.