Schetsontwerp

ten behoeve van achtenvijftig woon-zorg-plaatsen met openbare voorzieningen in hartje Nijmegen.

Onze eerste gedachten zijn betrokken op het leeglopen van de binnenstad van Nijmegen: een gemis aan wandelstokken en looprekjes. Er wordt nog maar weinig gezorgd in het centrum van de stad.

Idee

Als je je leven lang in de stad hebt gewoond, lijkt de verplichting om op je oude dag naar een wildvreemde omgeving te verkassen bijna onmenselijk. De uitdaging is alle verhuisbewegingen, die gekoppeld worden aan het soort aandoening dat je mogelijk kunt oplopen op je oude dag te beperken.

Juist die laatste levensfase kan rijk zijn aan sociale contacten in de ruimste zin van het woord. Dat tegelijkertijd de mobiliteit geleidelijk afneemt, maakt de keuze voor een prominente plek in de stad voor de hand liggend.

De stad wordt terug-
gebracht bij de mensen.