Vormconcept

Slideshow

De sleutelpositie van het zelfstandige blok in de hoek van het Valkhofplein en op het kruispunt van de Burchtstraat en de Hertogstraat maakt een conceptuele keuze noodzakelijk. Het monoliete blok krijgt al naar gelang de relatie met de verscheidene buitenruimten uitdrukking.

Sculpturale uitstulpingen en insnijdingen worden gematerialiseerd in een houten buitenschil, die naar gelang de behoefte aan daglicht en uitzicht wordt open gelaten voor glas.