Constructie en daktuin

De ondersteuning van de bol zou aanvankelijk gevormd worden door zeven lichte kolommen die spiraalsgewijs de bol zouden dragen. Een symbolische vertaling van een groeibeweging. Constructief bleek dit echter moeilijk te realiseren, zodat toen gekozen is voor een verdubbeling van het aantal kolommen en deze gekruist op te stellen. De voorwaarde om op de daktuin door de poot heen te kunnen lopen is gerealiseerd.

Uiteraard veroorzaakt de aanwezigheid van de bol boven de daktuin de noodzaak om de begroeiing op een andere wijze van hemelwater te voorzien. Het hemelwater wordt door de brede goot die de bol omgeeft, afgevoerd naar een opslagvat. Dit grijswater wordt naar een geperforeerd koperen leidingsysteem gepompt, dat zich aan de onderzijde van de bol bevindt.