Installaties en energievoorziening

De plannen voor het gebouw worden geprojecteerd in het jaar 2010. Wat energievoorzieningen betreft zal er steeds meer sprake zijn van kringloopsystemen. De Gasunie heeft een coördinerende en organiserende functie gekregen en zal onder meer organische gassen uit agrarische gebieden distribueren.

De geluidsoverlast die door de vervoerssystemen in het verleden ontstond, is tot een minimum teruggebracht. Het vervoer zal naar ver boven of onder de grond verplaatst zijn, zodat het maaiveld vrij komt voor langzaam verkeer en het plantenrijk.

Het gedeelte van de tempel dat binnen het Gasuniegebouw ligt zal voor wat ventilatie en verwarming betreft aansluiten bij de dan bestaande voorzieningen in het gebouw. De gebedsruimte krijgt een eigen voorziening. Met zonlichtcollecoren wordt zonlicht omgezet in energie die via glasvezelkabels in de gevel naar een accu wordt afgeleid. Deze energie wordt gebruikt om de vloeren te verwarmen, voor de verlichting en om het ventilatiesysteem aan te drijven. De collectoren zijn dusdanig op de bol aangebracht dat er zoveel mogelijk sprake is van een loodrechte zoninstraling.

Het soutterain is toegankelijk gemaakt via luiken in de vloer van de tempel en is voorzien van een trap en een goederenlift. Ten alle tijden kan de installatie aan- en afgevoerd worden.