Het buitendijks plaatsen van negen boerenbedrijven is een pilot in het kader van het grote project Ruimte voor de Rivier. Er moet daarom groot over gedacht worden.

Stedenbouwkundig plan.

Interpretatie van het motto: Eenheid in verscheidenheid.