Het basement aan de Brugstraat wordt gesloten uitgevoerd als dikke spouwmuur met zwarte baksteen. De kozijnen van de vertikale lichtsleuven zijn in het buitengevelvlak niet zichtbaar.

De sluier van de bovenbouw bestaat uit twee delen; een samengestelde, geïsoleerde wand afgewerkt met oranjerood gekleurd spuitbeton en een metalen voile met langgerekte openingen en doorbraken ter plaatse van het parkeerdek en het trappenhuis. Het oranje-rode gevelvlak wordt omgezet over het gehele volume van de woon-werkunits.

De maximaal open gevel aan de rivierzijde wordt voorzien van een horizontale belijning door middel van de prominente western red cedar kozijnregels. Het gesloten blokje grenzend aan de bestaande bebouwing van de Havensingel wordt uitgevoerd met een rubberen gevelbekleding, die in het interieur van het café doorloopt, houten panelen, staalplaten en blauwkleurig glas.

De constructie van de onderbouw wordt uitgevoerd met betonnen boorpalen en betonvloeren; vanaf de begane grondvloer voorzien van een draagstructuur in beton en staal. De stabiliteit wordt bewerkstelligd door de schijven grenzend aan de bestaande bebouwing, de liftschachten, de schijf in het gevelvlak aan de havensingel en de vrijstaande schijven.