Stedenbouw

Slideshow

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het stadscentrum, aan het einde van de Havensingel en de Brugstraat, grenzend aan het Brugplein. De Havensingel ligt met één straatwand in drie bouwlagen aan de rivier de Dommel en heeft een overwegend groen karakter. De Brugstraat, met aan beide zijden een straatwand van drie tot vier bouwlagen, vormt vanuit noordelijke richting de toegang tot de stad. De bebouwing van de Havensingel en de oostelijke bebouwing van de Brugstraat eindigen in een open plek: de bouwlocatie.

Uitgangspunten:
  1. Herstel van het stedelijk weefsel aan het Brugplein; invullen open plek. Het maken van een begeleidende wand voor het Brugplein.
  2. Realiseren van een "baken" als toegangspoort tot de stad.
  3. Versterken van de hiërarchie tussen de Havensingel en de Brugstraat.
  4. Het creëren van een stedelijke ruimte aan de Havensingel ten behoeve van de wijk.
  5. Parkeren op eigen terrein. Intensief grondgebruik.
Analytisch model