AMi schept ruimte.

...imaginaire ruimte en tastbare ruimte om te bewegen en om stil te zijn, om te rusten, te reizen en te spelen, thuis te zijn in het landschap, de stad, het huis en het vertrek...

AMi is in 2014 ontstaan uit Isis Architectuur (sinds 2001). Initiatiefnemer van AMi en Isis Architectuur is Brigitte van Bakel.

Werkgebied

Het werkgebied van AMi bestrijkt:

Nieuwbouw /
Renovatie en hergebruik van bestaande gebouwen /
Verbouwing Monument /
Stedenbouw en landschap /
Ruimtelijke ordening /
(civiele) Kunstwerken /
Omgeving en leefmilieu.


Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven, de overheid of instellingen.
Zij consulteren AMi omdat zij prijs stellen op:

Een gebouw met allure /
Aandacht voor individuele en specifieke wensen /
Creativiteit /
Integrale aanpak /
Verzorgd detail.


Dienstverlening

De dienstverlening van AMi bestaat uit:

Het maken van een Architectonisch, Bouwkundig en Technisch Ontwerp (BIM) /
Het aanvragen van een (omgevings)vergunning /
Het geven van richting aan de uitvoering.

Daarnaast:

Ontwikkelactiviteiten /
Programmaontwerp en uitvoering /
(grafisch) Ontwerp, uitvoering en publicatie /
Essay: teksten over architectuur, kunst en cultuur /
Jurering en advies omgevingskwaliteit /
Teamcoördinatie en communicatie.Lees verder in: Het profiel van AMi