foto: Anita Pantus © 2015

Brigitte van Bakel is architect. In 1997 studeert zij af aan de Technische Universiteit in Eindhoven bij de faculteit bouwkunde in de richting architectuur en urbanistiek.

Bij wijze van leerschool werkt ze in dienstverband aan grote projecten, onder meer de verbouwing van het hoofdgebouw van de TU/e in Eindhoven, de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, het stedenbouwkundig plan van de Jager- en Windhondenpolder in Dordrecht en het stedenbouwkundig plan Ypenburg in Den Haag.

In 2001 vestigt zij zich in Nijmegen en richt de praktijk op architectuur, stedenbouw en kunstwerk, waarbij een genuanceerd modernisme de boventoon voert.

Brigitte laat haar werk vaak beginnen met intuïtieve noties, die vervolgens te onderbouwen zijn met kennis en ervaring. Inzicht in de onvolkomenheden van de ruimtelijke omgeving leidt tot ontwerponderzoek. Hoe kan het anders en kan het beter? Wat heeft de site nodig? Kasco is zo’n voorbeeld waarbij ze zich sinds 2004 sterk maakt voor het gebruik van de ver doorontwikkelde kassenbouwtechniek in de architectuur en de huisvesting van mensen. In 2005 leidt dat tot een eervolle vermelding bij een prijsvraag. Brigitte geeft lezingen en presentaties over het onderzoek en begeleidt een praktijkatelier van tweede en derde jaars architectuurstudenten op dit onderwerp. Een beschrijving van het onderzoek is te vinden op deze website.

Een brede interesse, niet alleen in techniek maar ook in filosofie en psychologie, economie, organisatie- en bedrijfskunde, educatie en geneeskunst, kunst- en cultuurhistorie, en vele reizen geven haar werk universele aspecten mee. Zo organiseert zij in 2012 een Nederlandstalig seminar over Koreaanse architectuur en in 2013 een lezingenreeks met vakkundige sprekers over architectuur en stedenbouw in Azië, met name China, Tibet, India, Zuid-Korea en Japan.

Brigitte werkt graag samen met collega’s, stagiaires en adviseurs, maar is, mede afhankelijk van de omvang en de aard van het project, ook als individu in haar element. Voorbeelden van ontwerpen zijn: een bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen voor Staatsbosbeheer; Een uitbreiding van de Hollandse Brug over de randmeren bij Flevoland voor Rijkswaterstaat; Een ontwerpstudie voor een Bahaïitempel bij het Gasuniegebouw Groningen (eerste prijs); Woonhuis Gassel voor particulier; Veertig woningen in twee typen voor projectontwikkelaar Aria Goes; Het ontwerp van boerenhoeves op een terp in het Ruimte voor de Rivier gebied voor de Provincie Noord-Brabant; Uitgebreide informatie over het werk is te vinden op deze website.

Lees verder in het Resumé