Het Ontwerp

Ontwerpen van AMi gaan voorbij aan de hype van de mode. Soms krijgen de verrassing en het onbekende een kans te gedijen in een ontwerp. Vaak blijken oude technieken opnieuw te passen in een ontwerp dat gebonden is aan de eigen tijd en context. De bewegingen van mensen, in de ruimste zin, zijn een inspiratiebron. In het materiaal en de detaillering van het ruimtelijke ontwerp krijgt het gebouw gestalte.

Het ontwerpproces is een ontdekkingstocht naar een perfecte balans tussen context, het ruimtelijke programma, de esthetiek, materiaal en detail, logistiek en de beschikbare middelen. Duurzaamheid is vanzelfsprekend. AMi zoekt in elke opgave de essentie op. Zo begint het ontwerpproces onbevangen, terwijl door de jaren heen de intuïtie voor toetsbare realisatierichtingen is versterkt en verfijnd. Meestal heeft een ontwerp tijd nodig om alle verkenningen, voorwaarden, uitgangspunten en analyses te verzamelen, te integreren en te versmelten. Dat integrerend vermogen maakt het architectenwerk uniek. Schoonheid zit namelijk niet alleen aan de buitenkant, maar ontstaat uit de wijze waarop de verbindingen zijn gemaakt.

Teamcoördinatie

Afhankelijk van de aard en omvang van het project maakt AMi een teamcombinatie. De directe betrokkenheid en overzichtelijke organisatie van AMi maakt het mogelijk de complexiteit van zowel kleinere als ook omvangrijke projecten op efficiënte wijze aan te pakken. Werkzaamheden worden kundig en binnen gevraagde tijdslimieten verricht. Het bureau blijft als centraal aanspreekpunt voor het project functioneren. Dat voorkomt onduidelijkheden en onnodig overleg met verschillende partijen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden als:
- Inventarisatie en haalbaarheidsstudie
- Investeringsbegroting
- Kostenramingen vanaf initiatieffase
- Engineering vanaf DO+ tot en met de uitvoering
- Het schrijven van bestekken
- Aanbestedingsbegeleiding
- Directievoering
- Bouwtoezicht en oplevering

Integrale aanpak

Bouwen doen wij niet alleen. AMi stelt samenwerking met de deelnemers in het bouwproces centraal. De ervaring leert dat heldere communicatie met de inzet van kennis, kunde en betrokkenheid van alle partijen leidt tot het beste resultaat. AMi beschikt over een uitgebreid netwerk van externe adviseurs met specialistische expertise. Dit betreft bijvoorbeeld taken op het gebied van constructie, geotechniek, milieu-aspecten, bouwfysica, akoestiek, installatie en bouwhistorie. Dat stelt het bureau in staat, indien gewenst en in samenspraak met de opdrachtgever, het project integraal van deskundig advies te voorzien.

Werkwijze

Een gestructureerde werkwijze biedt ruimte om de aandacht te richten op de zaak waar het om gaat: namelijk een goed ontwerp en gebouw maken. AMi bemoeit zich daarom zeer bureauprocessen te standaardiseren en geordend te beheren.

Afspraken

Zowel opdrachtgevers als adviseurs onderling zijn gediend van heldere afspraken. AMi hanteert standaardvoorwaarden als de DNR 2011 en Consumentenregeling 2006, en maakt gebruik van een gedetailleerde taakbeschrijving per opdracht.