Plangebied Noord Salina
Situatie1. doorgaand voetpad
2. kiss & ride
3. parkeren
4. ontsluiting voor nood- en hulpdiensten
5. nieuwe ontsluitingsweg
6. speelbos: divi-divi, tamarinde, neem

- Hoofdroute schoolbus: stopplaats aan de Kaya Leida.
- Veilig voor kinderen: een breed doorgaand en als voetpad herkenbaar pad. Eveneens langs de ontsluitingswegen bij het sportterrein.
- Verbindingen op wijkniveau zo talrijk mogelijk. Verbindingsweg met sportterrein.
- Personeelsentree aan de noordzijde, parkeren buiten het schoolplein. Te combineren met parkeren voor het sportterrein en zwembad.
- Schoolplein autovrij, behalve voor nood-, hulp- en sevicediensten een (half)verharde zone die de gebouwen verbindt.
- Baby's en peuters entree: Een korte weg naar het gebouw voor de kinderopvang. Aan de zuidzijde een nieuw aangelegde weg met een kiss and ride strook.

Lay-out- Oost-passaat.
Gebouwde obstakels in de hoofd-windrichting zorgen voor onaangename turbulenties, smalle doorgangen voor versterkte luchtstroming. De bebouwing is daarom globaal oost west gericht. In de ruime tussengebieden is de wind getemperd met bomen. Tamarindes en divi-divi's zorgen voor een lichte luchtstroom, verkoeling én een zonbeschut riant speelplein.
- Zon.
De verzengende zon speelt parten aan de oost-, en vooral de westzijde. Dit zijn de gevelzijden die door de relatief lage zon het meest worden opgewarmd. Door de lay-out van de gebouwen hebben deze gevelzijden slechts een klein opwarmvlak.
- Relaties.
De gebouwenstroken binnen het deels elypsvormige plein maakt dat er besloten ruimten onstaan. Het gebouw van Papa Cornes is geknipt zodat er een noord-zuid verbinding ontstaat tussen de Pelikaan, en het bij het sportveld gelegen gemeenschapsgebouw met de administratie, de mediatheek, de gymzaal en het toekomstige zwembad. De wegen kruisen elkaar zodat aan ontmoeting, hoewel geen verplichting, gelegenheid wordt gegeven.
- Wijk.
Voor de wijkbewoner, de wandklimmer, de zwemmer of toneelspeler ligt het gemeenschapsgebouw gunstig aan de entree van het schoolplein, zodat het gebouw diverse wijk- en clubactiviteiten kan herbergen.
- Openlucht greenhouse.
Een kantine is eigenlijk onmisbaar bij een gemeenschapsgebouw. Hoewel niet opgenomen in het programma van eisen heeft het ontwerp hierin voorzien door op het dak een greenhouse op te nemen. De wanden zijn opgetrokken met een draadconstructie die een vruchtenparadijs huisvest: grapes, papaya, kiwi. Men kan er verse sappen drinken.
- Voor de eerste stappen en de dagdutjes in de kinderdagopvang is wat meer beschutting gezocht aan de zuidzijde van het ommuurde speelbos.
- Bovenwijks.
Het gebouw van Papa Cornes markeert met de westelijk kop de school aan de Kaya Leida.