A0 Tafel

Uren en dagen brengen wij door zittend aan tafels achter computerschermen. Omdat er weinig passende én deugdelijke tafels bestaan, maken we er een geheel op maat.

Achter de bosjes

Innovatie voor het RijnWaalpad: het OPENLUCHTTOILET achter de bosjes. Een snelle sanitaire stop met natuurlijk comfort voor heren en dames.

Dalmeden

Met, door en voor de bewoners. Collectief particulier opdrachtgeverschap Pleinwoningen Dalmeden, Hengelo.

Fata Morgana

Hoe hoog zou hoogbouw in Nijmegen moeten zijn, hoe zou het er uit moeten zien en waar zou het geplaatst moeten worden? Dat zijn de vragen die gesteld zijn door de prijsvraag-uitschrijvers. Hier is een antwoord.

Kasco

Ontwerpen gaat gepaard met onderzoek. Het exploreren en ontwikkelen van theorie en praktijk is een wezenlijk onderdeel van het beroep. Vaak komt dat aan bod bij prijsvragen, waarbij de alledaagsheid van de beroepspraktijk plaats maakt voor een ontdekkingstocht naar de kansen die het vak biedt. Daarnaast ontstaan ideeën die bij prijsvragen niet aan bod komen, eenvoudigweg omdat de vraag nog niet is gesteld. Het ontwerp onderworpen aan een onderzoek heeft de werktitel Kasco gekregen.

Moving Stillness
Ontwerp voor een meditatiecentrum op landgoed Nederrijk.

Op de stuwwal bij Nijmegen ligt een landgoed met een geheimzinnige open plek in het bos. Je zou er een landhuis verwachten, maar er staat niets.

Een vervallen monumentale schuur maakt zichtbaar dat het landgoed op een zijspoor is geraakt. Dit plan beoogt het landgoed nieuw leven in te blazen. De architectuur geeft uitdrukking aan de rijke geomorfologische geschiedenis van het gebied, de veranderingen van het landschap sinds de ijstijd.

Oasis

Een bar terrein is aangewezen als lokatie voor de nieuwe brede school op het tropische Bonaire. Jonge kinderen gaan er hun vroegste jaren doorbrengen. Van baby tot puber is daar een wereld aan herinneringen te verzamelen. De weg naar school, de ruimte van het plein en de verstopplekken, de materialen en de kleuren van het licht, de geuren en de bomen. Het verhaal van het schoolgebouw is eindeloos, met vele nuances en verschillen, maar toch een herkenbaar geheel voor wie het in zijn volwassen jaren nog eens naverteld aan een vroegere klasgenoot. Een oase om terug te keren.

Retour Holland

Bekijk hier de uitbreiding van de Hollandse Brug. Een Landmark boven de randmeren dat voldoet aan alle door Rijkswaterstaat gestelde randvoorwaarden.

De kwalificaties elegant en verrassend eenvoudig hebben we toegevoegd. En voor de intelligente beslisser: een economisch en ecologisch haalbare oplossing ten gunste van de mobiliteit van duizenden mensen in Flevoland en daarbuiten!

Via Ambiente

Ontwerp voor een milieuboulevard langs de A7 bij Groningen.

Het afval dat zo achteloos verdwijnt, hetzij naar achteraf gelegen milieustraten, hetzij naar Duitsland voor recycling, wordt hier trots geëtaleerd.

Waterwand
Ontwerp voor het Natuur Activiteiten Centrum Oostvaardersland.

Het water komt
Zwerven en dralen
De dijken staan
Stijgen en dalen

Thuis ben ik verder dan ooit
Op weg naar een land
In weidsheid getooid