Elinor Ostrom

2023-01-06 18:30 ·  2023-02-07 09:15

'Points of View' by Brigitte van Bakel
Proposal for the 'Commons 2.0' commemorative artwork in the Elinor Ostrom building of Radboud University Nijmegen NL

ontwerp-s-warpinsert

The conceptions in Elinor Ostrom's scientific research are not set in stone. They allow practical movement with circumstances. I see that as a feminine and gentle way of dealing with reality. With eight principles, resulting from profound research, she gives a powerful expression to future policy for a sustainable society. She shows her face from every point of view. That is the guiding principle for this work of art.

Each silk painting presents a 'common', such as air, trees, flowers, crop, fishes. Warmth, light and movement are the common denominator. The hanging slightly transparent natural silk cloths are grouped in space. From the walkway on the first floor, on the ground floor, inside and outside the building, all around, from every point of view, Elinor Ostrom shows her face. The lightweight cloths are gently rocked and rotated by the air currents in the building. The movement and interaction are caused by, among other things, passing people, the air currents on and to the first floor, and the underfloor heating. The choice of color is based on a balance of natural colours. Red is explicitly excluded, because it already has a strong image inside and outside the building.

entree

buiten

Gezichtspunten door Brigitte van Bakel
Voorstel voor het 'Commons 2.0' herinneringskunstwerk in het Elinor Ostrom gebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen NL

De standpunten in het wetenschappelijke werk van Elinor Ostrom zijn niet in beton gegoten. Ze mogen praktisch meebewegen met de omstandigheden. Ik zie dat als een vrouwelijke en zachte manier van omgaan met de werkelijkheid. Met een achttal uitgangspunten, voortvloeiend uit diepgaand onderzoek, geeft ze krachtig uitdrukking aan toekomstig beleid voor een duurzame samenleving. Vanuit elk standpunt laat ze haar gezicht zien. Dat is de leidraad voor dit kunstwerk.

Elke schildering op natuurzijde presenteert een gemeenschappelijke voorraad, zoals lucht, bomen, bloemen, graanoogst, vissen. Warmte, licht en beweging zijn de gemene deler. De licht transparante zijde hangt gegroepeerd in de ruimte. Op de loopbruggen van de verdieping, op de begane grond, binnen en buiten, rondom, vanuit elk standpunt, laat Elinor Ostrom haar gezicht zien. De doeken zijn licht van gewicht en laten zich zachtjes wiegen en roteren door de luchtstromen in het gebouw. De beweging en interactie ontstaan onder meer door passerende mensen, de luchtstromen op en naar de verdieping, en de vloerverwarming. De kleurkeuze is gebaseerd op een balans van natuurlijke kleuren. Rood is expliciet uitgesloten, omdat het al een sterk imago heeft ín en buiten het gebouw.