Pigment Collages

2022-07-16 11:00 ·  2022-07-17 17:00

'Pigment Collages' by Brigitte van Bakel
July 16 & 17, 2022, 11 am - 5 pm
Kerkje van Persingen, Persingensestraat 7, Persingen

SAVE THE DATE

20220425%20affiche%20web

Te zien is een unieke duo tentoonstelling van keramiek en pigmentcollages op katoen, papier en natuurzijde.

Brigitte van Bakel laat de beelden ontstaan uit het vloeien van pigmenten in water. Een verkenning van de uithoeken van de ziel, vol beloften op het grensvlak van vormen die nog komen of al iets zijn geweest, en precies op tijd zijn gestold in een beeld. De werken zijn gemaakt met Oost-Indische inkt en onder meer natuurlijke pigmenten zoals zand, travertinstof en plantenkleuren. De instrumenten, bewegende handen, pen, schaar, mes, veer, penseel of kwast, materialiseren gedecideerde lijnen en vlekken; Ze doen oceanische sferen, verslindende duistere diepten, lichte ruimten, waterachtige wezens en gestalten ontstaan.

De keramiek van Ineke van de Pol komt van de andere kant. Zij start het maakproces met vorm. Ze bouwt op herkenbare voorwerpen als de kom, de boot, de hut, de vaas, de ring, die ze stapelt, aaneenrijgt, aantast of transformeert. Dat leidt tot eigenzinnige aardse dingen, nieuwe vormen die ruimte laten voor verbeelding. Ontstaan uit vuur en aarde, verhouden de beelden zich concreet en zichtbaar met elkaar en de omgeving. De beelden zijn gemaakt met klei, vaak in pure materiaal uitdrukking, hier en daar versterkt met hout, rubber, metaal of textiel.

Zou fijn zijn u te verwelkomen!

On display is a unique duo exhibition of ceramics and pigment collages on cotton, paper and natural silk.

Brigitte van Bakel creates the images from the flow of pigments in water. An exploration of the recesses of the soul, full of promises at the interface of forms that are yet to come or have already been, and congealed into an image just in time. The works are made with East-Indian ink and include natural pigments such as sand, travertine dust and plant colors. The instruments, moving hands, pen, scissors, knife, feather and brush materialize determined lines and colored spaces; They give rise to oceanic realms, devouring dark depths, light spots and water-like creatures.

_The ceramics of Ineke van de Pol come from the other side. She starts the creative process with form. She builds on recognizable objects such as the bowl, the boat, the hut, the vase, the ring, which she stacks, strings together, distracts or transforms. This leads to idiosyncratic earthly things, new shapes that invite the spectator’s imagination. Originating from fire and earth, the images relate firmly and visibly to each other and the environment. The sculptures are made with clay, often in pure material expression, reinforced here and there with wood, rubber, metal or textile.

A warm welcome to you!